เรื่องราวของโครงการประวัติของฟูจิสึกะ การฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหว

บริเวณชายฝั่งตะวันออกของฟูจิสึกะในเมืองเซนได ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น เคยเป็นพื้นที่ที่คึกคักสำหรับการขนส่งทางเรือ และครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยทุ่งนาอันงดงาม

ณ พื้นที่ว่างซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สำหรับโครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานของกลุ่มป้องกันภัย AQUAIGNIS SENDAI ถือกำเนิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ที่ผู้คนสามารถรวมตัวกันอีกครั้งในเขตฟูจิสึกะ ให้เป็นสถานที่สำหรับแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนเพื่อการ "บำบัดด้วยน้ำพุร้อน" แบบสบายๆ "รับประทาน" อาหารจากวัตถุดิบตามฤดูกาล และหาวิธี "เพาะเลี้ยง" วัตถุดิบในรูปแบบใหม่ ๆ

ในฐานะที่เป็นสถานที่ทำงานและแลกเปลี่ยนร่วมกันกับชุมชนและพื้นที่ชายฝั่งทะเลของเมืองเซนได เมืองนาโทริ เราจะพยายามทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้อีกนานเท่านาน

Now Loading...