การเดินทาง

33-3 Matsunonishi, Fujitsuka, Wakabayashi Ward, Sendai, Miyagi 984-0843, Japan

จากสนามบินเซ็นได

เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 11 นาทีจากสนามบิน

จากสนามบินนาริตะ หรือสนามบินฮาเนดะ

สนามบินนาริตะ
จากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังสถานีโตเกียว ใช้เวลาประมาณ 50 นาทีโดยรถไฟ (เช่น JR หรือสายอื่น ๆ)
ใช้เวลาอย่างน้อย 90 นาทีโดยโทโฮคุชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียวไปยังสถานีเซ็นได
ขับรถประมาณ 25 นาทีจากสถานีเซนได หรือขึ้นรถไฟใต้ดินเมืองเซ็นไดสายโทไซไปสถานีอาราอิ แล้วต่อรถรับส่งจากสถานีอาราอิอีก 9.4 กม.
สนามบินฮาเนดะ
จากสนามบินนานาชาตินาริตะไปยังสถานีโตเกียว ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีโดยรถไฟ (เช่น JR หรือ สายเคคิว)
ใช้เวลาอย่างน้อย 90 นาทีโดยโทโฮคุชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียวไปยังสถานีเซ็นได
ขับรถประมาณ 25 นาทีจากสถานีเซนได หรือขึ้นรถไฟใต้ดินเมืองเซ็นไดสายโทไซไปสถานีอาราอิ แล้วต่อรถรับส่งจากสถานีอาราอิอีก 9.4 กม.

Google Map