marché lienmarché lien

เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความผูกพันกับผู้คนในเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ และพื้นที่อื่น ๆ เรานำเสนอผักและผลไม้ที่ปลูกโดยผู้ผลิตและอาหารแปรรูป
เรารวมกันเป็นหนึ่งโดย "lien" ซึ่งแปลว่า "ความผูกพัน" ในภาษาฝรั่งเศส

สถานที่ที่เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญกับ "ความผูกพัน" ระหว่างเรา

มีผักและผลไม้สดใหม่หลากหลาย

ให้คุณเพลิดเพลินกับวัตถุดิบนานาชนิด

INFORMATION

เวลาทำการ

10:00-18:00

วันหยุดประจำ

ไม่มีวันหยุดประจำ

ประเภทสินค้า

ผักสด ผลไม้ สุรา เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อและอาหารทะเล ของแห้ง ดอกไม้ และอื่น ๆ